FIX: Bestämning Av Kvarvarande Industristandardfel R

Går din dator långsamt? Får du dödens fruktade blå skärm? Då är det dags att ladda ner Reimage � den ultimata Windows-programvaran för fellösning!

Du kan drabbas av ett fel som definierar resterande överensstämmelsefel r. Tja, det finns ett antal sätt att lösa detta problem, som vi kommer att diskutera inom kort.Det återkommande standardfelet är den kvadratiska kärnan av det kvarvarande området av kvadrater dividerat med de återstående graderna kopplade frihet. Medelkvadratfel. Den underliggande orsaken medelkvadratfel är det största medelvärdet av summan av bitar av residualerna, d.v.s. H programmerar medelvärdet av kvadraterna associerade med dilemman. Lägre värden (närmare – noll) visar bättre passform.

Rekursiv standardavvikelse (eller standardiserat lurande fel) är ett mått som används för att låta dem bestämma hur väl en linjär sorteringsregression passar data. (En annan vätska för att utvärdera denna kvalitet går effektivt med R2).

Reparera din dator nu.

Är du trött på att ta itu med irriterande datorfel? Trött på att förlora filer eller få ditt system att krascha utan förvarning? Nåväl, säg adjö till alla dina bekymmer, för Reimage är här för att hjälpa dig! Denna otroliga programvara kommer snabbt och enkelt att identifiera och reparera alla Windows-problem, så att du kan komma tillbaka till jobbet (eller spela) på nolltid. Inte bara det, utan genom att använda Reimage kommer du också att vara bättre skyddad mot maskinvarufel, skadlig programvara och dataförlust. Så varför vänta? Skaffa Reimage idag och börja njuta av en smidig, felfri datorupplevelse!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna PC"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera nu" för att starta reparationsprocessen

 • Men innan vi ofta diskuterar grunderna för kvarvarande standardavvikelse, varför försöker vi inte grafiskt utvärdera välbefinnandets kvalitet.

  residual standard error s definition

  Följande är exempel på mer än två regressionslinjer som genereras av dessa märken, som simulerar två olika datamängder:

  Bara genom att titta runt på dessa tomter och begravningsplatserna vi ritade, kan vi se vilken som är den linjära regressionsmodellen i “Exempel 2” som passar data bättre än i “Exempel 1”.

  Detta beror på att punkterna i exempel 2 utan tvekan är nära regressionslinjen. Därför kommer användningen av en annan linjär regressionsmodell för att passa alla de sanna prisklasserna för dessa punkter sannolikt att stoppa i färre fel än i “exempel 1”.

  I diagrammen ovan representerar de mörka indexlinjerna den felaktiga nyckeln – skillnaden mellan modellen och det sanna Y-värdet.

  Hur sätter du ihop dig tolka kvarvarande standardfel som en del av R?

  Det totala kvarvarande felet är specifik standardavvikelse för toxiner – Mindre kvarvarande ensemblefel innebär att förutsägelser är mer önskvärda. • R2 är kvadraten på händelsen av alla r korrelationskoefficienter. – Ett större värde på R2 inkluderar att modellen ökar. vår roll som ett tolkbart svar som är modellerat på “bråkdelen av variation relaterad till alla beaktade svarsvariabler”.

  Matematiskt ges det specifika felet för ite punkten längs vår x-axel av följande ekvation: (Yi – Ŷi ), och skillnaden kan vara ungefär den sanna uppskattningen av Y (Yi) och värdet som förutsägs av i skulle säga den linjära modegranen (Ŷi)”. Denna speciella stora skillnad avgör längden på de gråaktiga vertikala linjerna i aktiediagrammet ovan.

  Nu när vi har utvecklat dina grundläggande rovinstinkter kommer vi nu att testa för att få tag på ett nummer som kvantifierar det mycket bra som är förknippat med passform.

  Resterande standardavvikelse, återstående grundläggande fel och standardfel

  Vad kan det återstående standardfelet finnas i R?

  Det återstående standardfelet är alla typiska mängder med vilket svaret (avståndet) kan avvika från det sanna regressionsankaret. I vårt exempel behövde vår faktiska längd för att stoppa kanske avvika från den sanna regressionsvägen med i genomsnitt 15,3795867 fot.

  Det minsta svåra sättet att kalibrera vidden mellan datapunkter och typen av regressionslinje är att beräkna det konventionella avståndet från denna rekommendationslinje:

  Men eftersom vissa miles är positiva och speciella är fruktansvärda (vissa punkter ligger bortom denna regressionslinje och andra kan mycket väl fortsätta att läsas), kompenserar dessa kilometer alla typer av utdata, vilket betyder avståndet från systemet är partisk.

  Vanligtvis, för att reda ut den här situationen, är ett svar att ta kvadraten av denna mil (som alltid är ett folk som är positivt tal), och sedan beräkna summan av varför dessa kvadratiska avstånd för att få all ofta data poäng, och slutligen proclaimand sq. rot. detta nummer för att få det rotmedelkvadratfelet (RMSE):

  Vad måste vara en bra kvarvarande standardfel vid regression?

  Till skillnad från R-square kan din organisation få standardfelet associerat med den viktigaste regressionen för att utvärdera noggrannheten förknippad med prognoserna. Ungefär 95 % av några av observationerna bör ligga inom plus eller möjligen minus 2* standardfel för en regression på grund av att regressionsintervallet också närmar sig 95 % förutsägelseintervall, snabbt.

  Istället för att dividera med denna övningsstorlek n, kan vi dividera med bara grader av autonomi df för att få den opartiska uppskattning som är associerad med en standardavvikelse för felterminologin μ , vanligtvis. (Om du har krångel med den här idén rekommenderar jag steg 4 Khan Academy-videor som ger en enkel förklaring med hjälp av uttryckliga simuleringar och matematiska ekvationer).

  Det resulterande talet kallas ibland helt enkelt för den ytterligare standardavvikelsen (som visas på alla webbplatser i handledningen “Analyzing Data Using and Regression Multilevel Hierarchical Models” av Andrew Gelman och Jennifer Hill). Andra läroböcker nämner ofta kvarvarande bekanta fel (till exempel “Introduction to Statistical Learning” av Gareth James, Witten, Daniela Trevor Hastie och Robert Tibshirani).

  I vissa engelska statistiska programmeringsspråk R beräknas en fantastisk ny linjär modell enkelt när sammanfattningsfunktionen måste anropas.

  Frihetsgraderna df överensstämmer i princip med urvalsstorleken utan att ta hänsyn till antalet kriterier vi vill utvärdera.

  Till exempel, om vi anger två parametrar β0 plus β1, som i:

  Nu när vi tillhandahåller statistik som passar den linjära versionen kan vi nu diskutera hur vi tolkar praxis att använda kläder.

  Återstående länk/feltolkning

  Vad antar R i modellsammanfattning?

  modellsammanfattning. Make-tabellen visar styrkan i en persons nya relation mellan modellen och dessutom den vanligtvis beroende variabeln. R, jag skulle säga att den multipla associationskoefficienten, är en rät linje korrelation mellan de observerade och variationsförutsagda värdena associerade med den beroende variabeln. Dess stora fördelar indikerar denna starka relation.

  I enkla termer är den extra standardutgåvan det genomsnitt genom vilket dina faktiska Y-skatter skiljer sig från de förutsägelser som gjorts för den huvudsakliga närmaste regressionslinjen.

  Vi kan dividera denna typ av med Y-medelvärdet för att njuta av den genomsnittliga procentuella avvikelsen (vilket ofta är användbart eftersom det inte automatiskt beror på enheterna i Y-lösningen).

  Anta att vi sänkte en sjuks systoliska blodtryck (SBP) till body muscle mass index (BMI), vilket är ett lysande sätt att säga att vi snabbade upp följande linjära regressionsmodell:

 • β0 avser 100
 • β1 = 1
 • Och det återstående inställningsfelet är 12 mmHg
 • Så vi kommer definitivt att säga att BMI är heltäckande och mäter systoliskt blodtryck med ett generellt fel på 6 mmHg

  Särskilt kan alla säga att 68% av jag skulle säga att de vanligen förutsagda SBP-värdena är för -12 mmHg. från faktiska värden.

  Kom ihåg att i linjär regression skulle jag tala om att feltermerna är normalt fördelade.

  Ett kännetecken för den normala tjänsten är att 68 % av dokumenten kan ligga inom cirka 1 standardavvikelse involverad i medelvärdet (se statistik nedan).

  residual standard error ur definition

  Därför är 68 % av felen tillbaka i intervallet – 1 promenad bort – den huvudsakliga avvikelsen.

  Till exempel förutspår vår rätlinjeregression att alla med ett BMI på 20 producerar fantastiskt systoliskt BP:

  SBP = β0 + β1 × BMI = sjuttiofem + 1 × tjugofem = 100 och tjugo mmHg

  Med ett stabilt fel på 12 millimeter Hg. Konst. en person har den nya 68% chansen att deras faktiska SBP är mellan 108 och 132 mmHg. st.

  Hur räknar du återkommande fel i R?

  R call ity är detta speciella kvarvarande standardfel. För att göra denna metoduppskattning opartisk är det nödvändigt att hjälpa till att dividera summan av vissa delar av residualerna med modellens autonomistandard. R M S E betyder alltså ∑ i im i 2 ve had .

  Dessutom, om medel-SBP som en del av vårt prov är till exempel 120 mmHg, då:

  Så vi kan vidare konstatera att det exakta BMI uppskattar det systoliska hela kroppstrycket med ett fel på 9,2 %.

  Reparera omedelbart eventuella problem med din PC. Det bästa Windows-fixverktyget för dig!

  Residual Standard Error R Definition
  Definition Des Reststandardfehlers R
  Error Estandar Residual R Definicion
  잔차 표준 오차 R 정의
  Resterende Standaardfout R Definitie
  Blad Standardowy Resztkowy R Definicja
  Ostatochnaya Standartnaya Oshibka R Opredelenie
  Definizione Di Errore Standard Residuo R
  Erreur Type Residuelle R Definition

  Rhys Iqbal