Jak Mogę Rozwiązać Problemy Ze Statusem Strategii Wyjścia Dla Marketerów Zwracających Sortowanie 174?

Czy Twój komputer działa wolno? Czy dostajesz przerażający niebieski ekran śmierci? W takim razie nadszedł czas, aby pobrać Reimage — najlepsze oprogramowanie do rozwiązywania błędów systemu Windows!

Możesz napotkać komunikat o błędzie wskazujący stan wyjścia z listy kodów powrotu 174. Teraz istnieje kilka możliwości rozwiązania tego problemu, które większość ludzi omówi nieco później.

niedz. 14:20do , większość z tych kodów wyjściowych to rodzaj zwracanej wartości polecenia zarządzanego przez srun. Każde wyjście o wartości różnej od zera byłoby uważane za błąd krytyczny zadania i po prostu zawsze spowoduje, że status ćwiczenia będzie NIEPOWODZONY z powodem „NonZeroExitCode”. Kod Salir to twoja własna liczba bitów bez znaku równa 8, od 0 do 255.1420

Kate napisała: Może pokaż nam fragment swojego pliku ocean.in. Czy trzeba było czytać z pliku poglądowego? Czy masz jeden konkretny komentarz do linii ININAME? Jest tuż przed ITLNAME.

status wyjścia kodu powrotu listy 174

Mogę mieć problemy z czytaniem katalogu Focring/bulk na modelach. Ale mogę znaleźć osobę, czy punkt, czy możesz ci pomóc, nie, dziękuję? Błagam, że będziesz. Na pewno zostanę modelem biegowym na rok od 2009.01.01.0:00:00 do 2009.12.31.00:00:00

Może to oznaczać, że rzeczywisty indeks czasu przenoszenia plików jest błędny. Wtedy widzę moment wyprzedzający w pliku czasowym

zakończ rozpoznawanie kodu powrotu rangi 174

Nie rozumiem, gdzie jest błąd. Punktem, w którym przygotowałbym dodatkowo plik forsujący, który może folder Dencep jest portretem z poprzedniego miesiąca i tego następnego miesiąca. Nie wiem , skrypty roms_tools na Twoim nowo wydanym koncie agrif działają.

Co robi programowanie statusu 174 oznacza?

Kod stanu 174 „Media Director — wystąpił błąd systemowy” podczas tworzenia kopii zapasowej użytkowników systemu Windows na gigabitowym interfejsie na każdym serwerze multimediów Oracle SUN Solaris. Kod stanu nośnika 174 „Menedżer — wystąpił błąd strukturalny” występuje w momencie kopiowania klientów Windows z podwyższonym poziomem uprawnień do interfejsu gigabitowego podczas serwera multimediów Oracle SUN Solaris.

Specyfikacja danych wejściowych modelu: Wersja Roms/toms 3.7             Środa - 29 czerwca 2016 - 16:57:58 System ------------------------ -------------------------------------------------- pływ wewnętrzny, standardowa rozdzielczość 1/12 System operacyjny: Linux Procesor/sprzęt: x86_64 Konfiguracja kompilatora: ifort kup kompilator: /usr/local/mpi/bin/mpif90 Flagi kompilatora: -heap-arrays -fp-model Precision -I/usr/local/mpi/include -g -try bounds -traceback -verification unit -warn Interfejsy o nazwie -gen-interfaces -za darmo -free -free Skrypt logowania: SVN Główny adres URL: https://www.myroms.org/svn/src/trunk Wersja SVN: 783M Główny katalog lokalny: /vol/home/student/lshw/roms/trunk Katalog strony nagłówka: /vol/home/student/lshw/roms/MYPROJECT/rSSC12 Lista nagłówków: ssc12.h Analityka /vol/home/student/lshw/roms/MÓJPROJEKT/Funkcje indeks: rozdzielczość, siatka 01: 0275x0275x032, węzły 16, równoleżniki: płytki: 004x004 Granice fizyczne, siatka: 01 =====================================   87600 Liczba za nrazami kroków czasowych dla równań 3D.  360 Dt 000 Dla równań 3D w punkcie czasu (s).     48 ndtfast Liczba związana z krokami czasowymi dla równań 2D pomiędzy                 krok po jednym kroku modelu 3D.      dokładny numer zestawu początkowego/kolejnego ERstr.     ERend 1 Zakończ numer sekwencji zestawu/niepowodzenia.     Nrrec 9 Liczba rekordów pobudek odczytanych z dysku.     LcycleRST t Przełącz na ponowne używanie wpisów z pliku restartu.     79 nRST Liczba kroków czasowych po zapisaniu danych                w tematach restart z.     Pojedynczy numer ninfo dla konkretnej osoby w zamknięciu powieki wydrukowane informacje dotyczące                 dla wyjścia standardowego.     T ldefout Przełącz, aby utworzyć jeden lub więcej rozszerzonych wyników fa Przechwytywanie NetCDF.   1200 nHIS Liczba pochodząca ze wszystkich przedziałów czasowych między polami rekordów                w całym nagraniu.   14400 ndefHIS Liczba kroków czasowych między nowotworem nowego                 prowadzi rekordy.  864000 ntsAVG Brak time.de, aby rozpocząć zbieranie danych wyjściowych                Dane są uśredniane znacznie dłużej.   864000 nAVG Liczba kroków czasowych, w tym rekordy                 dysk jest uśredniany na górze czasu w stosunku do przeciętnego pliku.   864000 ndefAVG

Natychmiast naprawiaj wszelkie problemy z komputerem. Najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows dla Ciebie!

Exit Status Of Rank Return Code 174
Etat De Sortie Du Rang Code Retour 174
Exit Status Von Rang Ruckkehrcode 174
순위 반환 코드 174의 종료 상태
Status De Saida Do Codigo De Retorno De Classificacao 174
Stato Di Uscita Del Codice Di Ritorno In Classifica 174
Estado De Salida Del Codigo De Retorno De Rango 174
Exit Status Van Rangretourcode 174
Utgangsstatus For Rangreturkod 174
Status Vyhoda Iz Ranga Kod Vozvrata 174

Dylan Le Rennetel