Co Często Jest Zmienną środowiskową ścieżki Systemu Windows I Strategiami Jej Naprawy?

Jeśli odkryjesz środowisko ścieżki systemu Windows podlegające zmianom, ten artykuł ci pomoże.

Czy Twój komputer działa wolno? Czy dostajesz przerażający niebieski ekran śmierci? W takim razie nadszedł czas, aby pobrać Reimage — najlepsze oprogramowanie do rozwiązywania błędów systemu Windows!

PATH będzie czynnikiem środowiskowym w systemach operacyjnych Unix, DOS, OS/2 i Microsoft Windows, który określa zestaw stron przesyłania składający się z programów wykonywalnych. Zazwyczaj każde uruchomione zadanie lub sesja osobista ma wykupione ustawienie PATH.

 • 2 minuty na przeczytanie
 • In Aria-label=”Artykuł Tutaj Artykuł

  Dotyczy: SharePoint Foundation 2010

  W tym miejscu wyjaśnimy, jak dodać określone trasy do elementu PATH komputera programistycznego, które będą stanowić wiedzę fachową zapewniającą wartość godziwą w rozwoju SharePoint Foundation.

  Zalecane ścieżki

  Zalecamy dodanie chodników i podjazdów do zmiennej PATH:

  C:Program FilesCommon FilesMicrosoft Sharedweb device extensions14BIN

  Kilka narzędzi programistycznych SharePoint Foundation, tego rodzaju psconfig.exe, spmetal.exe, a zatem stsadm.exe.

  C:Program Files (x86)Microsoft SDKWindowsv7.0ABind

  Wiele popularnych narzędzi programistycznych, oferujących gacutil.exe, ildasm.exe, sn.exe, sqlmetal.exe, a następnie windiff.exe.

  Jak dodać cel do ŚCIEŻKI

  Jak właściwie ustawić PATH w odniesieniu do środowiska Windows?

  Jak dodać ścieżkę, aby można było PATH zmienną środowiskową? W oknie czatu rozwiązania kliknij „Zaawansowane ustawienia aplikacji”. Na karcie Zaawansowane we wszystkich oknach dialogowych Właściwości systemu kliknij Zmienne środowiskowe. W pozycji Zmienne systemowe skojarzone z polem dyskusyjnym Zmienne środowiskowe przejdź do opcji Ścieżka i wybierz opcję.

  1. W środowisku menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy Komputer.

  2. W ramce kliknij menu Właściwości.

  3. W oknie dialogowym kliknij Zaawansowane ustawienia kręgu.

  4. Na niektórych zaawansowanych stratach w oknie dialogowym Właściwości systemu 18 jardów kliknij Zmienne środowiskowe.

  5. W oknie dialogowym Zmienne systemowe okna dialogowego Zmienne środowiskowe, przewiń w dół, a ponadto wybierz Ścieżkę.

  6. Kliknij dwa przełączniki Edytuj na dole każdego pola dyskusyjnego.

  7. W polu dyskusyjnym Edytuj zmienną systemową przewiń w dół do ciągu w polu Wartość zmiennej i dodaj szeroki średnik (;).

  8. Dodaj średnik raz i nową ścieżkę. OK

  9. Kliknij trzy proste okna dialogowe, a następnie zamknij okno dialogowe System.

  Porada

  zmienna środowiskowa ścieżki sprzętu systemu Windows

  Jeśli program Visual Studio naprawdę został otwarty podczas wprowadzania zmian w celu skonfigurowania zmiennych środowiskowych, zmiany nie zostaną zatwierdzone, dopóki nie zostaną zamknięte, a nawet ponownie otwarte.

  W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób należy dodać ścieżki, które są ważne dla doskonalenia programu SharePoint Foundation, do zmiennej sektora PATH na komputerze deweloperskim.

  Zalecane ścieżki

  Popieramy dodawanie ścieżek do czynnika PATH wkrótce po:

  Jak mam wybrać zmienną PATH w Windows 10?

  Otwórz wyszukiwanie, uruchom wiele „env” i podejmij decyzję „Edytuj wszystkie zmienne środowiskowe systemu”:Kliknij każdy z naszych przycisków „Zmienne środowiskowe…”.W sekcji „Zmienne systemowe” (dolna połowa) znajdź grupę z „Ścieżką” w pierwszym uśmiechu i kliknij „Edytuj”.

  C:Program FilesCommon FilesMicrosoft Sharedweb server extensions14BIN

  Kilka specjalistycznych narzędzi programistycznych SharePoint Foundation, w tym psconfig.exe, spmetal.exe, a także stsadm.exe.

  C:Program Files (x86)Microsoft SDKWindowsv7.0ABind

  Wiele popularnych narzędzi programistycznych, w tym gacutil.exe, ildasm.exe, sn.exe, sqlmetal.exe, aw konsekwencji windiff.exe. Dodaj

  W nowej ścieżce do zmiennej pozycji PATH

  1. Jak ustawić ścieżkę i inne problemy środowiskowe w systemie Windows 10?

   Ustawianie PATH i innych zmiennych środowiskowych w systemie Windows 10 za pomocą Remy Pereira 12 września 2016 r.

   W tym menu Start kliknij prawym przyciskiem myszy Komputer.

  2. W menu kontekstowym Właściwości.

  3. Napraw teraz swój komputer.

   Czy masz dość radzenia sobie z nieznośnymi błędami komputera? Masz dość utraty plików lub awarii systemu bez ostrzeżenia? Cóż, pożegnaj się ze wszystkimi zmartwieniami, ponieważ Reimage jest tutaj, aby pomóc! To niesamowite oprogramowanie szybko i łatwo zidentyfikuje i naprawi wszelkie problemy z systemem Windows, dzięki czemu możesz szybko wrócić do pracy (lub grać). Co więcej, korzystając z Reimage będziesz lepiej chroniony przed awariami sprzętu, infekcjami złośliwego oprogramowania i utratą danych. Więc po co czekać? Kup Reimage już dziś i zacznij cieszyć się płynnym, bezbłędnym korzystaniem z komputera!

  4. Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
  5. Krok 2: Otwórz program i kliknij „Skanuj komputer”
  6. Krok 3: Kliknij „Napraw teraz”, aby rozpocząć proces naprawy

  W dyskusji System kliknij Zaawansowane opcje platformy.

 • Na karcie Zaawansowane w oknie dyskusyjnym Właściwości systemu kliknij Zmienne środowiskowe.

 • W obszarze Zmienne systemowe okna dialogowego Wszystkie zmienne środowiskowe przewiń w dół i wybierz ścieżkę.

 • W pakiecie okna dialogowego kliknij dwa przyciski Edytuj.

 • W całym oknie dialogowym Edytuj zmienną systemową, w zasadzie przewijasz do końca wiersza na rynku wartości zmiennych i dodajesz nowy średnik (;).

 • Dodaj konkretną nową ścieżkę do jej sumy po średniku. OK

 • zmienna środowiskowa ścieżki systemu windows

  Kliknij sześć kolejnych okien dialogowych, a następnie zamknij okno dialogowe systemu.

 • Dwie minuty tracphone do przeczytania
 • Jeśli program Visual Studio zostanie otwarty, gdy klient dokonuje aktualizacji ze względu na środowisko systemowe, z pewnością nie rozpozna przycisków, dopóki ktoś go nie zamknie i nie otworzy ponownie.

  Jeśli jesteś świetnym programistą lub użytkownikiem, prawdopodobnie poświęcasz sporo czasu za pomocą wiersza poleceń, aby określić, czy programy są uruchomione lub kiedy standard jest kompilowany. Aby wykonać te cele, najprawdopodobniej będziesz musiał użyć polecenia z wyboru lub pakietu oprogramowania (takiego jak Python) zainstalowanego w twoim dobrym systemie.

  Domyślnie większość z tych programów prawdopodobnie zwiększa swoje własne metody do zmiennych światowych systemu Windows. Prawdopodobnie najczęściej wykorzystywaną zmienną środowiskową w systemie Windows jest, powiedziałbym, zmienna PATH. Zasadniczo pozwala to witrynie na uruchamianie prawie każdego pliku wykonywalnego wykrytego w ścieżkach określonych w zmiennej wiersza poleceń bez konieczności określania pełnej ścieżki do plików wykonywalnych użytkowników.

  W tym artykule pokażę, jak dodać dodatkowe ścieżki do zmiennej PATH systemu Windows, jeśli chcesz przyspieszyć pliki wykonywalne z własnych katalogów. Procedura dotyczy systemu Windows 10, ale ten element jest również identyczny z krótkim jeden dla Windows 7.

  Dołącz katalogi do bieżącej zmiennej

  Aby rozpocząć, kliknij prawym przyciskiem myszy określony przycisk Komputer lub Ten komputer na pulpicie i wybierz Właściwości. Jeśli nie jesteś jeszcze popularny na swoim pulpicie, pamiętaj o rozesłaniu brakujących wartości pulpitu.

  Na dokładnej stronie „System” po lewej stronie znajduje się link „Zaawansowane ustawienia produktu”.

  Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Właściwości systemu, które powinno być już otwarte publicznie na karcie Zaawansowane. Kliknij większość przycisku środowiska „Zmienne” na samym dole.

  W oknie dialogowym Zmienne środowiskowe zobaczysz dwa zestawy związane z kryteriami, jeden dla zmiennych użytkownika oraz drugi dla zmiennych systemowych. Obie listy otrzymują zmienną PATH, strasznie możesz zdecydować, która z nich może zostać pomyślnie przetworzona.

  Jak przeprowadzić transformację ścieżka i zmienne znalezione w systemie Windows Vista?

  Ustawianie ścieżki i zmiennych w systemach Windows Vista i Windows 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę komputera na laptopie lub komputerze i wybierz Właściwości. Kliknij niewątpliwie link “Zaawansowane ustawienia systemu” w przechowywanej kolumnie. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Zaawansowane, a następnie wybierz przycisk Zmienne środowiskowe na górze tej karty.

  Jeśli chcesz, aby polecenia miały różne konta użytkownika, zmień użytkownika z uwzględnieniem zmian. Jeśli chcesz, aby działała efektywnie na komputerze, bez względu na zrozumienie, że użytkownik może zalogować się do dowolnego systemu, zmień zmienną techniczną. Kliknij Ścieżka, a następnie Edytuj.

  Jak znaleźć własna, osobista zmienna środowiskowa PATH?

  Wybierz Start, wybierz Panel sterowania. Kliknij dwukrotnie „System” i wybierz dowolną kartę „Zaawansowane”. Kliknij Zmienne środowiskowe. W obszarze Zmienne systemowe zlokalizuj i wybierz zmienną środowiskową PATH użytkownika.

  W oknie dialogowym Edytuj zmienną ustawień możesz bardzo dobrze zobaczyć podpisaną listę większości ścieżek, które mogą być obecnie częścią zmiennej PATH. Wykonanie Git wymaga tak samo jak poleceń Node.js ze względu na dowolne miejsce w wierszu poleceń.

  Natychmiast naprawiaj wszelkie problemy z komputerem. Najlepsze narzędzie do naprawy systemu Windows dla Ciebie!

  Jakie są zmienne ilości podczas pracy system?

  Zmienne środowiskowe są niewątpliwie parami nazwa-wartość dla wielu programów lub zadań w systemie operacyjnym przedsiębiorstwa. W systemie Windows pytania środowiskowe przechowują wszystkie rodzaje informacji związanych z wykonywanym środowiskiem systemowym, takie jak proces, lokalizacja ćwiczeń i procedury systemowe, a także inne ważne wskaźniki potrzebne innym programom systemowym.

  Dylan Le Rennetel